PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
verandering naam rekening Diaconie verandering naam rekening Diaconie
DIACONIEREKENING
De diaconie rekening van de wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk is met ingang van 1 maart opgeheven.
Er is nu één diaconie rekening voor de hele wijkgemeente Credo: Diaconie Protestantse wijkgemeente Credo Rotterdam nr:  NL 60 INGB 0000 114661
Wilt u bij een overboeking wel vermelden waar het geld voor bestemd is, dan komt het op de goede plek terecht.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Gerda den Dunnen en Grieta Stravers
 
 
Diaconaat Diaconaat

Diakenen zijn mannen en vrouwen die voor een periode van 4 jaar het ambt van diaken vervullen. Het ambt van diaken houdt in de gemeenteleden actief maken en begeleiden in onderling dienstbetoon, individuele hulpverlening, samenwerken met andere organisaties zoals de Voedselbank, het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, om mensen bij te staan die geen helper hebben. De diakenen vormen samen de wijkraad van diakenen. Kernwoorden in het diaconaat zijn barmhartigheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid. De protestantse traditie kent 7 zogenaamde werken van barmhartigheid (Mattheus 25, 35-36) Zie onder ´meer´.

lees meer »
 
Wijkraad van diakenen Wijkraad van diakenen

De diakenen zijn bereikbaar via het Diaconaal Bureau van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid, Hillevliet 58a, 3074 KB Rotterdam. Telefoon 010-4840202.

Het kantoor is open op  dinsdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Mailadres: diaconie.rotterdam.zuid@filternet.nl

 

 

 
Activiteiten van de Diaconie Activiteiten van de Diaconie

De diakonie is betrokken bij of verantwoordelijk voor diverse activiteiten. Een overzicht treft u aan onder de knop ´meer´.

Voor suggesties voor nieuwe activiteiten houden wij ons aanbevolen.

lees meer »
 
Banknummers Diaconie Banknummers Diaconie

Diaconie Protestantse Wijkgemeente Credo

ING-banknr. NL60.INGB.0000.114661 t.n.v. Wijkgemeente Credo

Centrale Diakonie Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid

ABN-AMRO-banknr.NL80.ABNA. 0481.117.083 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid

lees meer »
 
 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.