PKN
Protestantse wijkgemeente Slinge te Rotterdam-Zuid
 
Zondagsbrief Zondagsbrief

                        De Open Hofkerk      
                      Vredeskerk
                        Credokerk

                    Zondag 8 maart 2020
               2e zondag Veertigdagentijd


                  
                           Internetversie

         Privacy gevoelige items zijn verwijderd


Welkom. Fijn dat u vandaag bij ons in de kerk bent.

Mocht u voor het eerst zijn en hebt u behoefte aan contact of informatie, dan kunt u de voorganger aanspreken.     

  De Open Hof Credokerk  
voorganger: ds.Cristi Bartelink Pastor Guus Ruijl  
organist: Martien de Vos Jan van der Meer  
lector:   Gerda den Dunnen  
ouderling: Cobi van Bommel Tineke Vis  
diaken: Hanneke Giesselbach Sjaan Merrelaar  
  Adre van Kaam Margreet Huisman  
koster: Andre van Kaam Krijn van Esveld  

 

Lieve mensen,

Wij volgen de richtlijnen van de PKN en  hebben besloten om alle kerkdiensten en bijeenkomsten tot en met 31 maart af te gelasten voor de Open Hof en de Credokerk. Ook al komen er helaas geen 100 mensen in onze kerken, toch hebben we besloten om geen risico te nemen.

Het is heel jammer maar we hopen en bidden dat daarna de toestand weer verbeterd.

Dus tot en met 1 juli a.s. geen activiteiten in onze kerken.Coronavirus mededeling van de landelijke kerk

Van verschillende gemeenten ontvangt de dienstenorganisatie vragen over het coronavirus. Zij willen graag weten hoe zij daarop kunnen reageren, vooral in verband met het schudden van handen, en bij de viering van het Heilig Avondmaal.                                                            Het RIVM adviseert geen handen te schudden.
Met betrekking tot het Avondmaal is het wellicht aan te raden om niet te drinken uit één gezamenlijke beker, maar een andere vorm te kiezen. In onze kerken zijn er verschillen in de wijze van viering die allen theologisch gelegitimeerd en liturgisch verantwoord zijn. Het is aan de kerkenraad de afweging te maken in hoeverre men het zoveel mogelijk voorkomen van besmettingsgevaar wil laten prevaleren boven bijvoorbeeld de wijze waarop men gewend is het Avondmaal te vieren. Het spreekt vanzelf dat de mensen die brood en wijn uitdelen hun handen van te voren goed wassen. U kunt ook denken aan het gebruik van desinfecterende gel. In de tweede plaats zal duidelijk zijn dat het besmettingsgevaar het kleinst is als er niet door ieder gedronken wordt uit dezelfde beker en dat het brood door zo weinig mogelijk mensen aangeraakt (gebroken) wordt. 
Het doorgeven van collectezakken vormt volgens het RIVM geen risico, omdat de kans klein is dat het virus zich verspreidt via voorwerpen. Uiteraard staat het een gemeente vrij om striktere maatregelen te hanteren.
 
Contactgegevens:  
Pastores: : Ad Berkhout 06-16376008;, Johan  Bos(afwezig door ziekte), Guus Ruijl (afwezig) 
ds. Fokje Wierdsma 06-44216517 (voor ds. Bert Davelaar zie Gaandeweg),
pionier bij Seinpost ds. Edwin de Jong (tel. 06-28173928) edwin@seinpostslinge.nl

Scriba: Wijkgemeente Slinge mw. Grieta Stravers, 06-55188761, scribawijkgemeenteslinge@gmail.com
Contactpersoon Pendrecht en Heijplaat: mw. Rieta Renkema, 4800995  rietar@live.nl     
Contactpersoon Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk: mw. Gerda den Dunnen,  4192573  gj.den.dunnen@hetnet.nl  Stedelijk nieuws: website  kerken010  inclusief de kerkdiensten van heel Rotterdam. Al onze diensten zijn te beluisteren via: kerkdienstgemist.
terug
 
 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.