PKN
Protestantse wijkgemeente Slinge te Rotterdam-Zuid
 
Zondagsbrief Zondagsbrief

Open Hofkerk                    Vredeskerk
                  Credokerk  

              Zondag 12 augustus 2018

               8e zondag van de zomer

         

Welkom. Fijn dat u vandaag bij ons in de kerk bent.
Mocht u voor het eerst zijn en hebt u behoefte aan contact of informatie, dan kunt u de voorganger aanspreken.     

                     

 

Open Hofkerk

 
Credokerk  Vredeskerk
voorganger: Piet van den Oever Fokje Wierdsman Ds C.Vroegindeweij
organist: Kees Quak Matthijs van der Wilt Herman Houweling
lector:   Elly Gelderblom Gerda den Dunnen
ouderling: Coby van Bommel Marg van Beekum Riny Kleijwegt
diaken: Cor Lampen Sjaan Merrelaar
Grieta Stravers
 
  Arie Kootstra   Ooy en Theo Geleynse
koster: Arie Kootstra Jan van der Lek Irene en Gerard Kleijwegt


Bloemengroet  Credokerk:      dhr. Leo Burggraaf, Laurens  Intermezzo Zuid, Motorstraat 110 
Bloemengroet  Open Hofkerk: mw. N. Human Kranendonk. Vlissingenplein 113
Bloemengroet  Vredeskerk:     mw. A. v.d. Wilk-Groeneweg, Immanuel Kantstraat 48
 
Mensen die in ziekenhuis of tijdelijk in zorgcentrum verblijven:
 
dhr.  L. Burggraaf, Laurens Intermezzo - Zuid, Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam
mw. J.P. van Reij-Hollestein, verpleeghuis Sonneburgh, Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam
mw. C.W. Vaandrager-Hoogeveen,  Laurens Intermezzo - Zuid, Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam
 
Komende zondag 19 augustus  2018: negende zondag van de zomer
 
Open Hofkerk:  pastor Johan Bos
Credokerk:       gezamenlijke dienst in de Vredeskerk  
Vredeskerk:      ds. J. van der Neut
 
Agenda:  15 augustus  9.30 uur handwerkgroep in de Open Hofkerk  
  
Pastoraat vakantieperiode
 
De periode breekt weer aan dat onze pastores met vakantie gaan.
Als u dringend een pastor wilt spreken of bezoek wilt tijdens een ziekenhuisopname of een pastor nodig heeft rond een overlijden kunt u de contactpersoon in uw wijk of de scriba bellen (zie colofon).
Zij weten wie er beschikbaar is en helpen u verder. Johan Bos en Ad Berkhout zijn in ieder geval heel juli en augustus aanwezig voor de pastorale zorg!
Bert, Fokje, Guus en Johan
 
  
Vakantie
 
Vakantie: een tijd om even afstand te nemen van waar je het hele jaar mee bezig bent.
Een tijd om op adem te komen en ruimte en tijd te nemen voor jezelf en voor elkaar.
Dat kan door verre reizen te maken, maar ook door thuis of in je directe omgeving daarvoor tijd vrij te maken.
In de gemeente leven we graag met elkaar mee, het is fijn als we d.m.v. een kaartje horen wat u/jou bezig houdt in deze tijd van ontspanning.
Stuurt u ook een kaartje naar de kerk?. We lezen hem voor in de dienst!
 
 
Boottocht op de Vecht 29 augustus 2018.
 
We gaan weer met elkaar een dagje uit naar Maarssen. Helaas voor de twijfelaars, de boot is vol.
U kunt nog wel op de reservelijst geplaatst worden, maar geen garantie dat u mee kunt.
Graag diegene die zich op hebben gegeven zo snel mogelijk betalen.
De kosten zijn 30 euro. Pastoraat Oude Wijken Rotterdam-Zuid IBAN: NL 58 INGB 0001 3976 19
Inlichtingen bij Grieta Stravers (06-55188761).
 
Zendingscollecte 19 augustus
Op het kaartje ziet u alle pioniersplekken in Nederland.
Om en nabij de 100 zijn er al (vanuit onze PKN) waarvan er ook diverse in de PGRZ.
Mooie levendige kerkplekken waar van alles gebeurt en mensen in aanraking komen met het verhaal van Jezus.
De opbrengsten van onze zendingscollecten gaan dit jaar naar onze pioniersplekken voor een extra steuntje in de rug.
We hopen van harte dat u deze initiatieven extra steunt!
                                         
 
Contactgegevens:         
Pastores: Johan Bos 06-40850787, Guus Ruijl afwezig, 
voor ds. Bert Davelaar en  ds. Fokje Wierdsma zie Gaandeweg)
Scriba: Wijkgemeente Slinge mw. Grieta Stravers, 06-55188761
Contactpersoon Pendrecht en Heijplaat: mw. Rieta Renkema, 4800995 
Contactpersoon Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk:  
mw. Gerda den Dunnen,  4192573 
Stedelijk nieuws: website  kerken010 
 

terug
 
 

Open Hofkerk
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10.00 uur
Viering Heilig Avondmaal meer details

Credokerk dienst in Vredeskerk
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10.00 uur
meer details

 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.