PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 14 Gaandeweg 14
Internetversie

Kerkdiensten
Zondag 1 september
Credokerk:                           10.15 uur  dienst in De Open Hof
De Open Hof                        10.15 uur  pastor Ad Berkhout en
                                                             ds. Edwin de Jong      
Vredeskerk:                          10.00 uur  ds. C. van der Niet   
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  dhr. Ad Besems           
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. J. Buurmeester       
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  dhr. G. Laheij
                       
Zondag 8 september 2019   STARTZONDAG
Credokerk                            10.00 uur pastor Guus Ruijl
                                                           m.m.v. New  Life Singers
De Open Hof                       10.15 uur pastor Ad Berkhout
Vredeskerk                           10.00 uur dienst in Credokerk
Maasstadziekenhuis           10.00 uur ds. C. van der Niet       
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur ds. J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur dhr. M. Padmos

Aafje Slinge –Woensdag 25 september  14.30 uur  Alice de Waard

BIJBELLEESROOSTER

01 / 9   Lucas           14 :   1 – 11     08 / 9  1 Samuel  16 :  1 - 13
02 / 9   Lucas           14 : 12 -  24    09 / 9  1 Samuel  16 : 14 -23
03 /  9   1 Samuel      14 : 36 -  46    10 / 9  1 Samuel  17 :   1 - 11
04 / 9   1 Samuel      14 : 47 – 52     11 / 9  1 Samuel  17 : 12 - 30
05 / 9   1 Samuel      15 :   1 -   9     12 / 9  1 Samuel  17 : 31 - 40
06 / 9   1 Samuel      15 : 10 - 23     13 / 9  1 Samuel  17 : 41 - 54
07 / 9   1 Samuel      15 : 24 - 35     14 / 9  1 Samuel  17 : 55 – 18 : 5MEDITATIE

‘Hij geeft het zijn lieveling in de slaap’ (psalm 127,2)

Ooit (1980) had ik een burn-out. Ik voelde me rot. Vergeefs vroeg op staan, naar school gaan, lesgeven….je aftobben voor wat inkomen en aanzien bij ouders en kinderen. Vergeefs was het geweest. Ik had het allemaal op mijn manier met flair willen doen, maar het moest anders.
‘Ga eerst maar eens twee maanden leuke dingen doen,’ zei de Arboarts. Ik voelde me nog schuldiger.. Toen ik na acht maanden weer op mijn oude werkplek, de school  terugkwam dacht ik dat iedereen me wel een mislukkeling zou vinden. Op de eerste werkdag zei de groenteboer tussen de middag in een volle winkel: ‘Guus, fijn dat je er weer bent. Een burn-out kan ons allemaal overkomen. Leer er maar van en succes.’ Iedereen weet het dus, dacht ik nog…..
Na die eigen burn-out kwam ik nog veel collega’s tegen met dezelfde verschijnselen. Op school en in de kerk. De les die je leert: je hoeft het niet allemaal zelf waar te maken. Je mag jezelf zijn. Met je fouten en beperkingen. Uiteindelijk is de insteek niet dat jijzelf de gangmaker bent in je leven…
Psalm 127 zegt het zo scherp en mooi: Hij geeft het jou en mij in de slaap. Juist als je je er niet bewust van bent, ontvang je het. Van Godswege in je slaap.
Dus stop met tobben, stop met dat vergeefse vroeg op staan, stop met dat te laat naar bed gaan….. Laat het initiatief bij God. Hij geeft het je. In je slaap.
Terugkomen van een burn-out kost tijd. Slaaptijd…tijd voor inzicht. Maar ik zag ze terugkomen alsof het een schoonheidsslaap was geweest. Mooiere mens. Vol wijsheid en evenwicht.

Pastor Guus Ruijl

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in De Open Hof
Op zondag 1 september wordt Ad Berkhout bevestigd als kerkelijk werker. Wat zijn we er blij mee!  Een week later is de startzondag.

Vieringen in de Credokerk
Ad Berkhout en ds. Edwin de Jong stellen uw aanwezigheid zeer op prijs op 1 september. Let OP: 10.15 uur De Open Hof.
Op zondag 8 september is er weer een gezamenlijke dienst in de Credokerk. Op deze startzondag verlenen The New Life Singers uit Schiedam muzikale medewerking. ‘Kunnen ze niet vaker komen, klink het de vorige keer!’ Jan van der Meer bespeelt het kerkorgel. Neemt u gerust een gast mee naar de kerk!

Vieringen in de Vredeskerk
De ziekenhuispredikant van het Maasstadziekenhuis gaat op 1 september bij ons voor. We heten hem van harte welkom.

AD BERKHOUT BEVESTIGD ALS KERKELIJK WERKER 

 Nu pastor Ad Berkhout alle examens met succes  heeft afgelegd is hij na een positief verlopen motivatiegesprek door de landelijke kerk ingeschreven als kerkelijk werker in het register van kerkelijk werkers. Volgens afspraak  bij zijn aanstelling kan hij nu door de kerkenraad van wijkgemeente Slinge  bevestigd worden als ouderling kerkelijk werker. Dat feestelijk gebeuren gaat plaats vinden op zondag 1 september in de morgendienst om 10.15 uur in De Open Hof.  Ds. Edwin de Jong, predikant pionier van Seinpost Slinge, zal Ad bevestigen in het ambt. De komende maanden zullen Edwin en Ad intensief samenwerken  rondom het gebruik van De Open Hof.
De wijkkerkenraad is verheugd en dankbaar over zoveel zegen!

AANWEZIGHEID JOHAN BOS

Vanwege de gevolgen van een burn-out is Johan Bos niet inzetbaar voor onze wijkgemeente. We gaan er van uit dat dit in ieder geval tot het einde van het jaar zal duren, mogelijk langer. We willen u en jou vragen voor Johan en Liesbeth te bidden en met name Johan zoveel als mogelijk met rust te laten. Voor preekbeurten die  stonden ingeroosterd met Johan zullen vervangers worden gezocht. We rekenen op uw begrip.
De bedrijfsarts begeleidt Johan ook bij zijn herstel.
Namens Wijkkerkenraad Slinge (en Johan Bos),
 Guus Ruijl

STARTZATERDAG

Op zaterdag 7 september is iedereen van de Vredeskerk, De Open Hof en Credokerk om 14.30 uur welkom in de Credokerk voor het startzaterdagprogramma. Dit duurt inclusief maaltijd en korte vesper tot 19.00 uur. Wilt u indien u Trevvel bestelt het ophaaltijdstip van 19.15 uur aanhouden?
In de kerk liggen lijsten waarop u zich kunt opgeven. Bellen naar Grieta Stravers is ook mogelijk. Iedereen is van harte welkom!


SPREEKUUR
Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.    Guus Ruijl
 

EEN GOED VERHAAL'


‘Een goed verhaal’ is het thema voor de startzondag 2019 op zondag 8 september a.s. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen,  bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.

AANLOOPHUIS CREDOKERK

Elke vrijdag bent u tussen 14:00-16:00 uur van harte welkom in de Credokerk. Welkom voor koffie of thee, een gesprekje en ontmoeting!

MAANDAGMORGENGEBED IN DE OPEN HOF 
Maandag 2 september is er om 9.30 uur weer maandagmorgengebed in de Open Hof. Met en voor elkaar bidden is opbouwend en inspirerend. Iedereen is hartelijk welkom! Info: Ad Berkhout (0616376008)


BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 10 september van 10.30 -11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

LEERHUIS
Volgende week start het leerhuis weer, maandelijks op de tweede woensdag van de maand. Het Leerhuis is woensdag 11 september van 14.00 – 15.00 uur in de Vredeskerk. Vanaf 13.30 uur is er koffie en thee en ook na afloop is er tijd om bij thee of koffie na te praten.  Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.                                                                    Fokje Wierdsma en Guus Ruijl
 
ONTMOETINGSDAG IN VREDESKERK

3 x Per jaar wordt er in de Vredeskerk een gezellige bijeenkomst georganiseerd voor jong en ouder in kerk en wijk: in het voor- en najaar en in december is er een kerstviering.
Naast een inhoudelijk deel staat bij deze bijeenkomsten de ONTMOETING met elkaar centraal. In de afgelopen jaren hebben we al heel wat sprekers ontvangen die ons over allerlei boeiende onderwerpen informatie kwamen geven.
Zo was er o.a. een lezing over de Goudse glazen in Gouda, er was een ervaringsdeskundige die kwam vertellen wat de hulphond voor haar betekende, politie en brandweer kwamen vertellen over veiligheid en wat te doen bij brand.
Afgelopen voorjaar kwam de stadsherder van Rotterdam mét zijn hond op bezoek die heel boeiend vertelde over zijn werk.

Op dinsdag 24 september komt Ad Trouw weer met een interessant verhaal over oud-Rotterdam. Hij was al eerder bij ons en heeft naast heel veel foto’s ook boeiende verhalen daarbij te vertellen. Ook doet hij een beroep op het geheugen d.m.v. een quiz! 
Tussen alle foto’s en verhalen door is er natuurlijk ook tijd voor onderlinge ontmoeting onder het genot van koffie met iets lekkers en een hapje en een drankje.
Vanaf 09.30 uur is de kerkzaal open en is er inloop met koffie/thee. We gebruiken met elkaar de lunch en sluiten de dag rond 14.00 uur af.  In verband met de boodschappen ontvangen we graag uw aanmelding uiterlijk 20 september bij Gerda den Dunnen, tel. 419 25 73.
Van harte welkom!

Pastoralia (mag niet gepubliceerd worden)

Elders leest u dat pastor Johan Bos van zijn pastorale werk en andere werkzaamheden in wijkgemeente Slinge is vrijgesteld tot nader order.  Het college van kerkrentmeesters geeft hem die ruimte in het vertrouwen dat hij volledig zal kunnen herstellen. Zijn bezoekwerk in Zuidwijk (11 uur per week)zal dus niet kunnen plaatsvinden. Misschien ook een kans om nog nadrukkelijker onderling om te zien naar elkaar.
Ad Berkhout en  Guus Ruijl

BLOEMENGROET 


VERJAARDAGEN VREDESKERK

VERJAARDAGEN SLINGE

Al deze jarige “Van Harte Gefeliciteerd”                    
DE BEJAARDENSOOS GAAT WEER BEGINNEN.
Na een lange vakantie gaat de bejaardensoos weer beginnen. Vanaf 2 september zijn we weer present op de maandagmiddagen van 14.00 - 16.00 uur, Mocht u soms zin hebben in een gezellige middag kom gerust eens bij ons kijken; een kopje koffie / thee staat altijd klaar.
Namens de leiding van de bejaardensoos,
Jannie van Wilsem.

SAMEN ETEN

Warme maaltijd in De Open Hof

Woensdag 4 september is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)


Gezamenlijke broodmaaltijd 13 september Vredeskerk
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42Warme maaltijd Credokerk

Op dinsdag 30 september om 13.00 uur is de maandelijkse warme maaltijd in de Credokerk. Opgeven bij Grieta Stravers.
BERKHOUTBERICHT
Langzaam aan komen mensen weer terug van hun vakantie. Mijn kleinkinderen in Brabant zijn al weer een week naar school geweest als u dit leest. En hier in het westen zijn de schoolvakanties ook al weer bijna ten einde. Het “gewone” leven begint weer. Voor veel mensen is het de afgelopen weken steeds “gewoon” gebleven omdat ze thuis bleven om wat voor reden dan ook. En wellicht was het toch “ongewoon”, omdat ze minder aanloop hadden in die tijd vanwege vakantie van hun familie. Dan wordt “gewoon” gelukkig weer een stukje minder eenzaam zijn. Dan kun je je verhaal weer aan elkaar kwijt, de thuisblijvers over hun ervaringen en de vakantiegangers over wat zij beleefd hebben. Gesprekken komen weer op gang. Dan voelen thuisblijvers zich ook wat meer op hun gemak, want de vertrouwde mensen zijn er weer. Zo laat de vakantie periode dus eigenlijk zien dat we  elkaar steeds nodig hebben. Het laat zien dat we voor elkaar waarde hebben, ieder op zijn eigen wijze. Binnenkort beginnen we met elkaar in de kerk weer aan een nieuw seizoen. Gemeente zijn betekent er voor elkaar zijn en elkaar nodig hebben, voor elkaar van waarde zijn. Het is eveneens van grote waarde om onder Gods zegen samen aan het werk te zijn in Zijn Kerk. Dan mogen we weer met elkaar vieren, beleven, werken en bouwen aan al die dingen die er spelen in  gemeente zijn. Van toepassing is hierop de tekst uit Kolossenzen 3, 12-14.(BGT) “God houdt van jullie. Hij heeft jullie ​uitgekozen, en jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn, en geduldig. Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en ​vergeef​ elkaars fouten. Want ​Christus​ heeft ook jullie je fouten ​vergeven. Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want ​liefde​ maakt van jullie een volmaakte eenheid”.    Als we vanuit die gedachte  gemeente  zijn zal het weer een schitterend kerkelijk jaar worden.
Ad Berkhout 

15 SEPTEMBER DS C. VROEGINDEWEIJ
 
Zoals u hebt kunnen zien bij de predikbeurten gaat ds. Vroegindeweij 15 september voor in de Credokerk. In verband met zijn gezondheid heeft ds. Vroegindeweij besloten niet meer voor te gaan in de kerkdienst.  Hij is van 1973 tot 2000 predikant geweest van de Morgensterkerk en was voor velen ten zegen.
Veel gemeenteleden in Zuidwijk hebben nog hun eigen persoonlijke herinneringen aan ds. en mevrouw Vroegindeweij. Weet u allen extra welkom op 15 september in de Credokerk. En als u oud gemeenteleden kent die mogelijk ook aanwezig willen zijn, nodig hen dan van harte uit.

GEBEDSBRIEF
In één van haar gedichten zegt de dichteres Henriëtte Roland Holst, dat de zachte krachten zullen winnen op het eind.
We moeten niet vertrouwen op geld en bezit,  we hebben het nodig, maar het geeft nooit zekerheid.  Zekerheid geeft alleen de Liefde, de kracht van de Liefde die we allemaal nodig hebben.
Op Gods Liefde mogen we vertrouwen, dat geeft zekerheid en geborgenheid te allen tijde.
En die Liefde mogen we ook uitdelen, ook al willen velen er niet van weten, ze redden het zelf wel. 
Zo is het ook met ons gebed,  laten we maar blijven bidden voor de wereld en voor allen die we liefhebben,  elkaar door gebed brengen bij God.
Heer, leer ons bidden……dat vragen de leerlingen aan Jezus. 
En Hij leert hen het gebed, dat wij kennen als het Onze Vader.
In ons gebed mogen we met God spreken en mogen we ontdekken wat Hij van ons verwacht.
Laten we trouw zijn en blijven aan Hem.
Wat zijn er veel zorgen over Moeder Aarde,  over het klimaat…. hoe moet het verder? Hoeveel is er al  kapot gemaakt…..zoveel bosbranden overal , zoveel plastic in de oceanen, zoveel leven dat bedreigd wordt en verloren gaat.  Heer Jezus,  in ons gebed vragen we U om genade voor alles wat niet goed is, vragen we U om bescherming voor al wat leeft en voor behoud van Uw prachtige schepping.
Here Jezus,  we bidden voor de vluchtelingen op deze wereld,  voor de zieken en wanhopige. vertrouwen op U.

Een hartelijke groet aan u allen,     Kees Loren de Jong

AKTIE SCHOENENDOOS
Het afgelopen seizoen ontvingen maar liefst 42.728 kinderen, die in moeilijke omstandigheden leven, een mooi gevulde doos waaronder 90 dozen uit onze gemeente!
Dank U wel als U daaraan heeft  bijgedragen want U heeft deze kinderen een onvergetelijk moment bezorgd.
Sinds kort is actie4kids de enige landelijke schoenendoosactie in Nederland en België.
De organisatie heet nu Stichting Gain. Global Aid  Network
Ik nodig U van harte uit om weer mee te doen  met spulletjes of giften.
Per doos  wordt 5 euro gevraagd voor  verzending.
Op de startzondag zal er een extra collecte worden gehouden.
Van harte  bij U aanbevolen
Mocht er iemand een doos zelf wil vullen kan ik voor een  versierde doos  zorgen.
Er mag geen vloeibaar spul in  zoals shampoo flessen, verf, klei en stiften, daar deze uitdrogen.
De opbrengst van de  kaarten in de kaarten molens komt ook geheel ten goede van de schoenendoosactie.
Binnenkort zullen in de kerk folders liggen .
Mag ik ook  dit jaar weer op U rekenen  zodat we samen weer veel kinderen het mooiste cadeau van hun leven  kunnen geven.
Dit jaar  gaan de dozen naar  Sierra Leone, Togo, Malawi, Roemenië, Moldavië en een vluchtelingen kamp in Moria.
Bij voorbaat hartelijk dank
Ook voor vragen sta ik voor U klaar .
Vr. Gr.  Henny Hoek

COLLECTEN CREDOKERK

COLLECTEN VREDESKERK


Voor al deze giften  “Hartelijk dank !!”  

AGENDA
Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 9.45 uur
02/9  -   Gebedsgroep  - De Open Hof – 9.30 uur
07/9  -   Startzaterdag  - Credokerk – 14.30 – 19.00 uur            
08 /9 –  Startzondag  -   Credokerk – 10.00 uur
10 /9 –  Bijbelgespreksgroep – 10.30 – 11.30 uur
11/ 9  -  Handwerkgroep  - De Open Hof – 9.30 – 11.30 uur  
11 / 9 -  Leerhuis  - Vredeskerk – 14.00 – 15.00 uur

ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK
Onder het motto 'ZINGEN MAAKT BLIJ' houdt de Breepleinkerk een   Koor- en samenzangdienst op zondag 15 september  a.s.
Hieraan werken mee: Het Chr. Mannekoor “Noord–West Veluwe” uit Nijkerk. o.l.v. Martin Mans. Orgel en piano Martin Mans en  Wim de Penning. Annelies Schep sopraan, Voorganger Ds. Arnold Vroomans verzorgt een korte meditatie.
De dienst begint om 17.00 uur.
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang. De toegang is vrij! 
Van harte welkom!

VAN DE REDACTIE

De zomertijd is bijna weer voorbij en we gaan weer op weg naar de herfst en de winter.
Vanaf nu komt ons blad Gaandeweg weer gewoon uit om de twee weken.

Wij wensen u alle nog een paar mooie zomerdagen toe.
 
CHRISTUS TRIOMFATOR

Wanneer ik denk aan ’t lekke schip
dat op een onvoorziene klip
zal stranden,
hoe wrak de wanden
en gescheurd de zeilen zijn
terwijl het anker aan de lijn
ontbreekt…
dan is er niets dat nog van redding spreekt.

Maar als het schip verloren gaat
en op een rots te pletter slaat
ver van de kust,
als in de branding ’t leven blust
en ik dat zelf moet ondergaan,
dan zal vlak bij mij staan
Christus Triomfator.

Tekst: Jaap Kroonenburg
Uit: Mens in nood,  Ark Boeken,  Amsterdam
 
terug
 
 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.