PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 11 Gaandeweg 11

INTERNETVERSIE

 

Kerkdiensten

Zondag 9 juni 2019  Pinksteren

Credokerk                            10.00 uur  pastor Johan Bos

                                                                  en Henk Tirion

De Open Hof                        12.00 uur  Matthijs Vlaardingerbroek 

                                        en Ad Berkhout samen met Seinpost Slinge                      

Vredeskerk                          10.00 uur  pastor Guus Ruijl                     

Maasstadziekenhuis           10.00 uur  pastor D. van der Hijden 

Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. J.A.P. Vlasblom     

Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.00 uur  ds. A.L.A. den Besten

 

Zondag 16 juni 2019                 

Credokerk                            10.00 uur  ds. T.de Kok  jubileum           viering

De Open Hof                       10.15 uur  ds. Hermie Hummel   

Vredeskerk:                         10.00 uur  ds. Kees van der Niet

Maasstadziekenhuis           10.00 uur  pastor Cor Hoegen

Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. H.A. Tamminga     

Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  ds. R.H.M. de Jonge 

Zondag 23 juni 2019          

Credokerk:                           12.00 uur  dienst in De Open Hof

    kerkgangers zijn ook om 10.00 uur welkom in de Vredeskerk

De Open Hof                       12.00 uur   pionier Dick v.d Boogaart

                                                                  afscheidsdienst

Vredeskerk                          10.00 uur  ds. Anja Matser                  

Maasstadziekenhuis           10.00 uur  pastor Henry Wolterink  

Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. J.M. Boers-de Jong              

Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  ds. A.L.A. den Besten    

 

Zondag 30 juni 2019                 

Credokerk                            10.00 uur  ds. Fokje Wierdsma    

De Open Hof                       10.15 uur  mw. Danie de Roos-Dooge

Vredeskerk:                         10.00 uur  dienst in Credokerk

Maasstadziekenhuis           10.00 uur  pastor Janny van Bockel

Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. B. den Besten         

Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  pastor Johan Bos

           

Aafje Slinge – woensdag 26 juni -14.30 uur – pastor Guus Ruijl

 

BIJBELLEESROOSTER

  9/6   Handelingen 2 :  1 – 13       16/6   Handelingen 4 : 13 - 22

10/6   Handelingen 2 : 14-28         17/6   Handelingen 4 : 23 - 31

11/6   Handelingen 2 : 29 – 36      18/6   Lucas 7 : 36 - 50

12/6   Handelingen 2 : 37 - 47       19/6   Lucas 8 :  1 -  8

13/6   Handelingen 3 : 1 - 10         20/6   Lucas 8 :  9 -  15

14/6   Handelingen 3 : 11 - 26       21/6   Lucas 8 : 16 - 21

15/6   Handelingen 4 :  1 – 12       22/6   Lucas 8 : 22 - 25  

 

23/6   Lucas  8 : 26 - 39                  30/6   Lucas 9 : 51 - 62

24/6   Lucas  8 : 40 - 56                    1/7   Psalm 76

25/6   Lucas  9 :   1 -   9                    2/7   Handelingen 4 : 32 - 37

26/6   Lucas  9 : 10 - 17                    3/7   Handelingen 5 :   1 - 11

27/6   Lucas  9 : 18 - 27                    4/7   Handelingen 5 : 12 - 26

28/6   Lucas  9 : 28 - 43a                  5/7   Handelingen 5 : 27 - 42      

29/6   Lucas 9 : 43b -50                    6/7   Psalm 42

Van de redactie:

Zoals u weet loopt het al aardig naar de zomervakantie en daarom

geven we even door de data wanneer Gaandeweg deze zomer uit komt. U kunt dan rekening houden met het insturen van kopij.

 

 Het verschijnt op de volgende data:

3 juni

1 juli 

29 juli

26 augustus en daarna weer gewoon om de twee weken

 

MEDITATIE        

 

Afbeeldingsresultaat voor biddende handenVurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria de moeder van Jezus en met zijn broers.

 

                                     (Handelingen 1, 14)

 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden de apostelen samen met de vrouwen. Bidden wat is dat? Contact zoeken met God?

Bidden is een vorm van inkeer. Stil worden, tot rust komen. Open zijn voor wat er meer is tussen hemel en aarde. In de christelijke traditie is het gebed een dialoog. ‘Bidden is praten met God’. Dat kan met en zonder woorden.

Sören Kierkegaard zei: ‘Bidden is als ademhalen. Waarom je moet bidden is dus een gekke vraag. Want waarom haal je adem? Omdat je anders stikt. Zo is het ook met bidden. En zoals ik me niet verbeeld met mijn adem de wereld te hervormen, maar er zelf door vernieuwd word, zo staat het ook  met bidden tot God.’

 

Bidden geeft dus kracht en ruimte. Het maakt je nieuw. En al biddend wordt het Pinksteren. Het maakt dan ook anderen nieuw. Een biddende gemeenschap ontstaat op Pinksteren. De verjaardag van de kerk is in feite het feest dat ontstaat uit gebed. Een biddende houding maakt ons allen klaar voor het nieuwe begin.

 

‘Kom o Geest des Heren kom,’ zingt een oud Pinksterlied. ‘Kom en schenk uw gaven, Heer.’

 

Dat we zo opademen. Krachtig en met elkaar.

 

Guus Ruijl

 

 

BETALING GAANDEWEG DE OPEN HOF en VREDESKERK

Voor abonnees van Gaandeweg van de wijkgemeenten

Open Hof en Vredeskerk:

Het is haast al weer een jaar geleden dat onze wijkgemeenten ook een abonnement op Gaandeweg konden nemen.

Dus is het weer tijd om de bijdrage voor 2019/2020 over te maken. Graag zien wij uw betaling hiervoor vóór 1 juli tegemoet op bankrekeningnummer

NL33RABO 0373728239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk. De abonnee prijs bedraagt € 10,00 per jaar  (voor postabonnementen € 27,50).

Let op: het bankrekeningnummer is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. Alvast bedankt voor uw medewerking en tijdige betaling.

Piet Ottink

 

 

MAANDAGMORGENGEBED

 

Maandag 3 juni is er om 9:30 weer het maandagmorgengebed in De Open Hof. Mee-bidders zijn meer dan welkom! Info Ad Berkhout

 

BIJ DE DIENSTEN 

Vieringen in De Open Hof

De Pinksterdienst is een gezamenlijke dienst met Seinpost Slinge. Spreker zal zijn Matthijs  Vlaardingerbroek met een uitleg over Pinksteren voor jongeren en ouderen. De inloop is om 11.30 uur. Aanvang dienst om 12.00 uur. Begeleiding van de liederen door Martien de Vos op orgel en de Band Seinpost United. Na de dienst is er gelegenheid om samen wat te eten en elkaar te ontmoeten.

Zo hopen we er gezamenlijk voor jong en oud een familiedag van te maken.

 

Afscheid Dick van den Boogaart

Op 23 juni zal er in een feestelijke dankdienst afscheid genomen worden van Dick van den Boogaart als pionier, werkend voor Seinpost Slinge. Deze dienst begint om 12.00 uur in De Open Hof. Dick heeft mogen werken vanuit het verlangen om God te dienen. Nu is de tijd daar dat hij met pensioen mag gaan. U bent welkom om deze dienst mee te vieren. Als opvolger van Dick is benoemd per 1 juni de heer Edwin de Jong. Edwin is 45 jaar en woont met zijn gezin in Hellevoetsluis. Hij zal voor 20 uur werkzaam zijn in dienst van de Stichting Seinpost Slinge. Wij wensen Dick en zijn vrouw Gods zegen toe voor de tijd komen gaat. Edwin en zijn vrouw heten we van harte welkom

 

Vieringen in de Credokerk

De dienst op Pinksteren is weer samen met de gemeente die op zondagmiddag in de Credokerk samenkomt. Een week later is het een feestelijke dienst, waarin ds. T. de Kok voorgaat.

Op 23 juni bent u om 12.00 uur welkom in De Open Hof bij het afscheid van Dick van den Boogaart. Maar ook in de Vredeskerk bent u om 10.00 uur welkom.

 

Vieringen in de Vredeskerk

De verjaardag van de kerk, Pinksteren vieren we met als thema: ‘Kom, Geest van leven.’ Natuurlijk zingen we prachtige Pinksterliederen, die de ziel van ons bestaan raken.

 

50 JAAR PREDIKANT

Op zondag 16 juni a.s. om 10.00 uur zal de oud predikant van de Credokerk ds. Th de Kok voorgaan in de Credokerk. Hij was predikant in Zuidwijk van 2 oktober 1983 - 1 oktober 1990. Daarvoor was hij predikant in Meliskerke, Rotterdam–Overschie en Epe. Komende maand is het 50 jaar geleden dat ds. de Kok bevestigd werd als predikant in zijn eerste gemeente. Dit jubileum willen hij en wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is zijn wens om voor de laatste keer in zijn leven te midden van zijn geliefde Zuidwijkse gemeente te zijn en de ‘mijlpaal’ van 50 jaar te vieren.

Zijn vrouw Corry, waarmee hij 66 jaar getrouwd is, schrijft verder: ‘Mijn gezondheid laat het niet toe dat ik meekom, maar er zullen wel een paar kinderen meekomen.’

Velen in Zuidwijk hebben nog hun eigen persoonlijke herinneringen aan ds. Theo de Kok en zijn vrouw Corry. Weet u allen extra welkom op 16 juni in de Credokerk. En als u oud gemeenteleden kent die mogelijk ook aanwezig willen zijn, nodig hen dan van harte uit om te komen.

Voor iets extra’s bij de koffie wordt natuurlijk gezorgd.

Guus Ruijl

 

NACHT VAN GEBED

  De Nacht van Gebed 2019 is in de nacht van 21 op 22 juni a.s.
Honderden christenen in Nederland en Vlaanderen doen mee. Aan de hand van filmpjes, verhalen en concrete gebedspunten bidden ze voor hun vervolgde geloofsgenoten uit diverse landen.
Wil je in Zuid meebidden tijdens de Nacht van Gebed? Kom dan naar de Bethelkerk , Langenhorst 104 in Zuidwijk . Tijd van  20:30-02:00 uur. Je bent van harte welkom!

 

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)

Gerelateerde afbeeldingIn de Credokerk gaan we op dinsdag 18 juni  en 2 juli verder in het bijbelboek Exodus. Tijd van 10.30 – 11.30 uur. Vooraf drinken we koffie.

In de Vredeskerk is het oecumenische leerhuis op de tweede woensdag van de maand 12 juni om 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is er koffie en thee. Thema dit keer een gespreksthema van de Raad van Kerken: ‘Gelovigen en niet gelovigen: een spannend gesprek.’

Op donderdag   6 juni   om  14.00 uur is de bijbelstudiegroep bij fam. Kootstra.

Zondag 30 juni is de laatste Bijbelstudie over Jesaja van dit seizoen om 19 uur in De Open Hof. Vanaf 18:45 staat de koffie klaar. Info: Ad Berkhout. Iedereen is van harte welkom!

 

SPREEKUUR

Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt ons dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.   

Guus Ruijl

 

GEMEENTEVERGADERING WIJKGEMEENTE SLINGE

Op donderdag 20 juni om 14.00 uur is er voor heel wijkgemeente Slinge een gemeentevergadering in De Open Hof. O.l.v. Ad Berkhout en anderen zult u bijgesproken worden over het beleid.  Het betreft de uitbreiding van de samenwerking met de wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk. Het gaat ook over het toekomstig gebruik van De Open Hof, de festivalzondagen en de samenwerking met Seinpost Slinge en Zuidrijk. Nieuw is dat er nu slechts één gemeentevergadering is voor de gehele wijkgemeente.

Wie niet aanwezig kan zijn, maar toch bijgesproken wil worden kan dit bij één van de pastores kenbaar maken.  

 

BOOTTOCHT

 

Rondvaart Europoort

woensdag 28 augustus 2019

 

Wij willen met elkaar een tocht maken naar de Maeslantkering                    in Hoek van Holland

Verzamelen bij de Credokerk om 10.00 uur

Terugkomst bij de Credokerk om ± 16.30 uur

 

Het belooft een heerlijke dag te worden om met elkaar:  Credokerk, De Open Hof, Pastoraat Oude Wijken en Vredeskerk , deze dag door te brengen.

We gaan met de bus naar de Maeslantkering in Hoek van Holland, we krijgen daar te zien een film “Nederland en het water”, uitleg over het sluitstuk van de Deltawerken “De Maeslantkering “en een wandeling over het terrein met uitleg daarbij.

Daarna gaan we naar de boot waarmee we een tocht van 1.1/2 uur maken door de Europoort met aan boord een heerlijke lunch.

We gaan weer terug met de bus rond 15.30 uur.

Bij terugkomst drinken we nog een drankje met elkaar om deze dag af te sluiten. De kosten bedragen € 30,00.

U kunt uw bedrag storten op de rekening                                          

NL 60 INGB 0000 114661 t.n.v.  Diaconie Protestantse wijkgemeente Slinge

Gaat u ook mee?

U kunt u opgaven bij Fokje Wierdsma tel. 06-44216517.  fwierdsma@gmail.com of Grieta Stravers tel. 06-55188761  of  g.stravers@chello.nl

Afmelden tot 14 augustus voor vertrek is gratis. Daarna kunnen de kosten niet meer terug betaald worden

                                                              

BERKHOUTBERICHT

Rust en ruimte kwamen mijn vrouw en ik tegen, toen we een korte tijd in Friesland waren. Rust omdat het verkeer er veel minder is en je geen herrie hoort van industrie en bedrijvigheid zoals we dat in onze havenstad altijd om ons heen hebben. Rust omdat je in de nacht echte stilte hebt. Ruimte omdat er aan de horizon geen flats of schoorstenen en havenkranen te zien zijn. Daarmee krijg je op zo’n plek zelf ook een bepaalde rust over je heen. Dan ontdek je ineens hoe veel soorten vogels er zijn die hun gezang laten horen. Dan zie je met regelmaat ook weer het oude Hollandse landschap met koeien in de wei en die typisch Hollandse lucht erboven. En toch is het allemaal ook weer betrekkelijk want waar wij het zien als een schitterend gebied met rust en ruimte is het voor de boer keihard werken om het werk gedaan te krijgen met het verzorgen van zijn vee en de hectiek van het binnen krijgen van zijn gemaaide gras voordat het weer gaat regenen. En als je het zo bekijkt dan kom je er achter dat we ieder op zijn/haar eigen plaats druk zijn met van alles wat het leven brengt. Dat kan te maken hebben met werk, dat kan te maken hebben met wat er in ons gezin of naaste omgeving aan de hand is, dat kan te maken hebben met zorgen om gezondheid, dat kan te maken hebben met angst die we hebben om situaties die we in de wereld zien gebeuren en zo zijn er nog meer dingen te bedenken. Rust in je hoofd en in je hart en daarmee ruimte hebben om te leven, innerlijke vrede ontdekken, mogen we vinden bij de woorden van Jezus rondom Hemelvaart en Pinksteren wanneer Hij zegt: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Want Ik zal mijn Geest op jullie uitstorten. Ik wens u toe die vrede te ontdekken, ik wens u gezegende Pinksterdagen.

 

BEDANKT

Hartelijk dank voor de bloemen en het cadeau (een parel in Gods hand) die ik voor de doop van de kerk mocht ontvangen. Voor mij en mijn kinderen was dit een hele mooie dienst waar we met plezier op terug kunnen kijken. Ook dat ik ben toegezongen door de gemeente vond ik erg emotioneel. Hartelijk dank hiervoor!

Groeten Anno Wiersma

 

BEDANKT!

De Ouderendag op woensdag 15 mei jl was weer een zeer

geslaagde dag en heeft ons allen veel vreugde gegeven.

Aan het einde bleek dat de collecte bijna € 300,00 had opgebracht,

een geweldig bedrag. Ook stonden er bloemen klaar voor degenen die de dag georganiseerd hadden,  een grote verrassing.  Maar niemand wist van wie die bloemen kwamen…. Toch willen we graag heel veel dank zeggen voor dit mooie gebaar, en dank aan iedereen die deze dag weer tot een feest hebben gemaakt.

Namens  Aty, Lien,  Grieta, Jannie en mezelf een hartelijke groet aan u allen  en hopelijk in 2020  weer zo'n geslaagde dag met elkaar!!

Kees Loren de Jong 

 

CREA –MIDDAG VREDESKERK

Al een tijdje hebben we het er over; zullen we..…, zou het niet leuk zijn om…. Dan hadden we het over een haakclubje. Mensen die geregeld in de Vredeskerk zijn op zondag zal het niet ontgaan zijn dat af en toe gehaakte creaties worden geshowd en er een hulplijn wordt ingeschakeld als het niet meer zo goed lukt. Dus wat willen wij gaan doen? Een crea-clubje bij elkaar krijgen dat voorlopig 1 x per maand op woensdagmiddag in de Vredeskerk gaat zitten haken/breien/borduren/tekenen/schilderen enz., enz.,. De enige voorwaarde is het meebrengen van een goed humeur en de eigen benodigdheden. Voor koffie/thee wordt gezorgd.

De vraag is dus: wie heeft zin om hier aan mee te doen??????? Opgeven/nadere informatie bij Joke van Rosmalen, tel.: 4860711, e-mail: joke@ikos.nl.

 

BLOEMENGROET  (mag niet geplaatst worden)

Credokerk

 

De Open Hof

 

Vredeskerk

 

Al deze bloemen gingen vergezeld van een hartelijke groet van ons allemaal.

 

 

VERJAARDAGEN.

Allen van harte gefeliciteerd

HUWELIJKSJUBILEA

Van harte gefeliciteerd

 

 

SAMEN ETEN

 

Warme maaltijd in De Open Hof

 

Woensdag 12 juni is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)

 

Gezamenlijke broodmaaltijd 14 juni Vredeskerk

 

De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!

De volgende keer op vrijdag 14 juni.  Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

 

Gezamenlijke broodmaaltijd in de Open Hof

 

Vrijdag 21 juni om 17:30 (16:45 inloop) is er weer onze maandelijks broodmaaltijd in de Open Hof. Een goed gevulde kom soep en een rijk belegde boterham. Gezellig samen eten. De minimale bijdrage is € 3,50. Info: Johan Bos

 

 

Warme maaltijd CredokerOp dinsdag 25 juni om 13.00 uur is de maandelijkse warme maaltijd in de Credokerk. Opgeven bij Grieta Stravers.

GEBEDSBRIEF

Door te bidden stellen we onszelf open voor Gods liefde, voor Gods aandacht, voor Gods zwijgende aanwezigheid.

We bidden voor anderen opdat zij leven mogen ontvangen uit God, die de bron van alle leven is.

Waarom vinden we het vaak moeilijk als we horen dat er voor ons gebeden is?  We mogen onze vreugde en pijn in gebed bij God brengen,  ook de vreugde en de pijn van anderen.  Al biddend kunnen we het gevoel krijgen dat we gedragen worden.

Wat is er geweldiger dan te ervaren dat anderen in gebed voor jouw situatie bidden.  Dat geeft kracht en moed om verder te gaan.

Bidden is verwondering,  wat vaak leidt tot bewondering en dankbaarheid.  Dank U Heer!!  Laten we maar blijven bidden voor elkaar,  zeker in de gemeente.  Dat is toch ook onze taak,  omzien naar elkaar en elkaar opdragen aan God.

Gebed voor allen die moeten leven in armoede en schulden, nog steeds vallen velen buiten de boot, ook in Rotterdam.

Gebed voor allen die vervolgd worden om hun geloof in Christus,  laten we hen niet vergeten. Here Jezus,  geef hen allen de kracht om vol te houden.

Gebed voor onszelf,  dat we barmhartigheid zullen betonen aan een ieder die ons nodig heeft.  Gebed voor vrede en gerechtigheid voor allen,  die in onrecht moeten leven,  voor allen die uitgebuit worden,  voor allen die op de vlucht zijn.

Heer Jezus,  U bent de Vrede en de Gerechtigheid zelf,  U bent Overwinnaar, wees hen allen heel dicht nabij.

We blijven geloven in Christus , omdat we op Hem vertrouwen.

 

De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog.

Maar Hij heeft alle volken ,  Zijn Koninkrijk beloofd.

Al blijft Hij nu verborgen in teken en in taal,

straks,  op de nieuwe morgen,  zien wij Hem allemaal!

 

Fijne Pinksterdag,  een warme  groet      Kees Loren de Jong

COLLECTEN

 

GIFTEN       

Hartelijk dank

 

 

AGENDA:

05 juni  - Handwerkclub – Open Hof  - tel. 4805348

06 juni -  Bijbelstudiegroep bij fam. Kootstra - 14.00 uur

12 juni – Warme maaltijd – Open Hof – 13.00 uur

12 juni -  Oecumenisch leerhuis  - Vredeskerk – 14.00 uu

14 juni – Broodmaaltijd – Vredeskerk – 17.00 uur
 

18 juni  –Bijbel gespreksgroep – Credokerk – 10.30 – 11.30 uur
 

19 juni -  Geen handwerkclub
 

20 juni -  Gemeentevergadering – Open Hof – 14.00 uur
 

21 juni -  Broodmaaltijd – Open Hof – 17.30 uur

terug
 
 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.