PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 12 Gaandeweg 12
Kerkdiensten
Zondag 7 juli 2019
Bavokerk                  10.00 uur pastor Johan Bos            +RK voorganger  
Credokerk:                           10.00 uur Oec.dienst  in de Bavokerk
Open Hofkerk                     10.00 uur Oec. dienst in de Bavokerk    
Vredeskerk:                          10.00 uur pastor Guus Ruijl HA     
Maasstadziekenhuis           10.00 uur pastor H. Wolterink     
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur ds A.H. Tamminga       
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur ds A.L.A. den Besten H.A.                 
Zondag 14 juli 2019           
Credokerk                            10.00 uur ds Fokje Wierdsma      
Open Hofkerk                     10.15 uur pastor Ad Berkhout     
Vredeskerk                           10.00 uur dienst in Credokerk
Maasstadziekenhuis           10.00 uur ds C. van der Niet        
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur ds A.N. Rietveld           
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur dhr R.L. Antes  

Zondag 21 juli  2019
Credokerk:                           10.00 uur pastor Guus Ruijl
Open Hofkerk                     10.15 uur dhr Ad Berkhout
Vredeskerk:                         10.00 uur drs Piet de Vries
Maasstadziekenhuis           10.00 uur pastor H. Wolterink     
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur ds A.H. Tamminga HA           
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur ds A.L.A. den Besten              

Zondag 28 juli 2019           
Credokerk                            10.00 uur mw Danie de Roos-Dooge     
Open Hofkerk                     10.15 uur ds Jaap van Rootselaar
Vredeskerk                          10.00 uur dienst in Credokerk
Maasstadziekenhuis           10.00 uur mw pastor A. Gerritsen           
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur ds J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur ds A.L.A. den Besten   

Aafje Slinge –Woensdag 24 juli  - 14.30 uur ds. Bert Davelaar

BIJBELLEESROOSTER
07/7 Psalm 76                                 14/7 Kolossenzen 1:24-2:5
08/7 Lucas 19:37-24                                   15/7 Kolossenzen 2:6-15
09/7 Lucas 10: 24-37                       16/7 Kolossenzen 2:16-3:4
10/7 Lucas 10: 38-42                       17/7 Kolossenzen 3:5-17
11/7 Psalm 25                                 18/7 Kolossenzen 3:18-4:6
12/7 Kolossenzen 1:3-14               19/7 Kolossenzen 4:7-18
13/7 Kolossenzen 1:15-23             20/7 Psalm 79

21/7 1 Samuèl 1:1-20                      28/7 Lucas 11:1-13
22/7 1 Samuel 1:21-2:11                 29/7 Lucas 11:14-28
23/7 1 Samuel 2:12-26                    30/7 Lucas 11: 29-36
24/7 1 Samuel 2:27-36                    31/7 Lucas 11:37-44
25/7 1 Samuel 3:1-14                      01/8 Lucas 11:45-54
26/7 1 Samuel 3:15-4:10                 02/8 Lucas 12:1-12
27-7 Psalm 108                                 03/8 1 Samuel 4:1b-11

Dick van den Boogaart, ouderling met een bijzondere opdracht
Op 28 september 2014 aanvaardde Dick van den Boogaart het ambt als ouderling-pionier.
Al nam hij op 23 juni afscheid als pionier, hij blijft als ouderling verbonden aan de wijkkerkenraad Slinge, zijn taak verschuift echter, vanaf 23 juni is zijn bijzondere opdracht ‘pioniersplek Seinpost-Zuidrijk’.
Bert Davelaar

Van de redactie:
Zoals u weet loopt het al aardig naar de zomervakantie en daarom
geven we de data door wanneer Gaandeweg deze zomer uit komt. U kunt dan rekening houden met het insturen van kopij.
Het verschijnt op de volgende data:
29 juli, 26 augustus en daarna weer gewoon om de twee weken
MEDITATIE

Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.
(Habakuk 3:17-19)
Rondom mij heen hoor ik van mensen die hun vakantie dichterbij zien komen en zich nu al verheugen over het  gaan wandelen op en over de bergen van de Alpenlanden. Een tijdje weg van de dagelijkse bergen die overwonnen moeten worden.  Het beklimmen van een berg geeft hen een enorme voldoening en vaak ook een gevoel van overwinning. De profeet Habakuk spreekt ook over een berg. Het zullen barre omstandigheden zijn waarin het volk van Juda zal verkeren als gevolg van vijandige invallen. Toch wordt God geprezen ondanks die situatie. We kunnen een parallel trekken naar allerlei situaties van nu. Zo zijn het barre omstandigheden als gevolg van agressie, waardoor christenen in veel landen, in hun  bestaan worden bedreigd. Het zijn  barre tijden  waarin Gods kerk anno 2019 moet bestaan. Het kunnen barre tijden zijn in je persoonlijke leven.
De profeet spreekt over juichen voor de Heer er is de hoop  en het vertrouwen wat je mag hebben in God. Hij is er van overtuigd dat God verlossing zal brengen. Hij ervaart kracht en spreekt uit dat zijn bergen overwonnen worden. En vanuit die gedachte moeten ook wij in gebed en in vertrouwen onze weg gaan over al die bergen die er zijn op ons levenspad,  wetende dat Hij de berggids is die meeloopt over het (berg) pad van ons leven.
Ad Berkhout

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in De Open Hof
Op 7 juli is er een oecumenische viering om 10 uur in de BAVO (Slinge 775). Al jarenlang doen we dit met elkaar om te laten zien dat we uiteindelijk verbonden zijn in dezelfde Heer. De pastores Frans Wijnen en Johan Bos gaan samen voor. De Credokerk en Open Hof zijn dan om 10 uur gesloten.
Om 12 uur (ook op 7 juli) wordt ds. Edwin de Jong verbonden aan Seinpost Slinge in een dienst waarin Dick van der Boogaart en ds. Edwin de Jong samen voor gaan. Heel fijn dat de vacature al voor het afscheid van Dick vervuld is en we hopen op een gezegende samenwerking tussen Edwin en zijn collegae, maar boven alles dat zijn werk tot zegen zal zijn voor Seinpost en Wijkgemeente Slinge.
Verder zullen eigen of bekende gastvoorgangers voorgaan in de Open Hof. Gezegende ontmoetingen toegewenst!

Vieringen in de Credokerk
Op 7 juli is de oecumenische dienst in de Bavo aan de Slinge. Er zijn naast de banken ook gewone stoelen waar u op kunt zitten. Weet u welkom!

Vieringen in de Vredeskerk
Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal. In de kring is dat voor velen een bijzondere  en bemoedigende ervaring.

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
Gerelateerde afbeeldingIn de Credokerk gaan we op dinsdag 16 juli  en 30 juli verder in het bijbelboek Exodus. Tijd van 10.30 -11.30 uur.
Op  11 juli  is Bijbelstudiegroep bij fam. Kootstra om 14.00 uur. (info AD Berkhout)


SPREEKUUR

Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt ons dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.   
Guus Ruijl

OMKIJKEN

De zondag van de 16de juni was een dag om nooit te vergeten !
Om acht uur in de morgen verlieten wij “vorstelijk” Baarn.
De zon scheen, het was rustig op de weg.
Met plezier kwamen we bij de Credokerk aan.
De ontvangst was daar overweldigend.
Veel bekenden die ik na 30 jaar weer kon ontmoeten; het werd een feest van herkenning. “Ken je me nog?  Wie ben ik dan?”
Er was veel familie aanwezig en er waren mensen uit de directe omgeving.
Onder hen ook collega dominee Vroegindeweij, met wie veel herinneringen te delen zijn.
Het was jammer dat mijn vrouw Corry niet meer mee kon komen, zij zou van al die ontmoetingen genoten hebben.
Voor alle goede woorden, voor de mooie attenties, de bloemen en alle hartelijkheid zeggen wij u dank.
Het werd inderdaad een onvergetelijke dag !

Wij wensen u allen, samen met uw trouwe pastor Guus Ruijl en de kerkenraad een toekomst van moed en vertrouwen.
Gods zegen over elke dag.

Met vriendelijke groeten,
Ds. Theo en Corry de Kok-Verduijn.PASTORALIA                                
Mag helaas niet gepubliceerd worden

DANK

Sinds 2002 verzorgde mw. Gré Verkamman om de 14 dagen de kanselbloemen in de Credokerk. Ook de symbolische bloemschikking in de Advents- en 40 dagentijd werd door haar met veel liefde en zorg vorm gegeven. Namens de wijkgemeente Slinge wil ik haar ook hier hartelijk danken voor haar liefdevolle en trouwe inzet in al die jaren. Voor haar is nu de tijd aangebroken om haar bloementaak te beëindigen.
Beste Gré namens ons allemaal dank dat je zo God wilde eren in de kerkdienst en  dat daarna thuis gemeenteleden mochten genieten van je bloemschikkingen. Je hebt in al die jaren een wezenlijke bijdrage gegeven aan ons gemeentezijn. En we hopen je nog vaak in ons midden te moge begroeten.
Namens de wijkgemeente Slinge,
Guus Ruijl

ONS IS VOORGEGAAN
Wegens privacywet  mag helaas niets geplaatst worden


Pastoraat vakantie periode
Afwisselend zullen uw pastores met vakantie zijn de komende weken/maanden. Er is (opnieuw) voor gezorgd dat er altijd een vertrouwde pastor aanwezig is in de wijk(en). Al u iemand nodig heeft weten de scriba en de contactpersonen wie er beschikbaar is!
Ad, Bert, Guus, Fokje en JohanBOSBERICHT
Soms zet God mensen op je weg waarmee je een bijzondere klik hebt. Of beter gezegd een goede band krijgt. Dat had ik met ds. Piet Steegman. Onlangs overleed hij op 93-jarige leeftijd. Geboren in IJsselmonde, dominee in Klaaswaal, Vreewijk, Bennekom en koopvaardij-predikant. Een bijzonder aimabel mens. Maar in zekere zin ook een apart mens (vandaar waarschijnlijk de klik).

Twee dingen blijven mij altijd bij. Ten eerste, Piet noemde mij altijd collega terwijl hij wist dat ik kerkelijk werker was. Daar spreekt een stukje erkenning uit, waardering en niet als dominee boven je staan. Ten tweede sprak mij aan wat hij zei over het maken van een preek. Zijn motto was: ik houd altijd rekening met die ene. Natuurlijk hield Piet rekening met de Ene, maar met de ene bedoelde hij die man of vrouw die zomaar bij toeval in de kerk zat, een zoeker, iemand die niet gelovig en kerkelijk was opgevoed. Juist die moest de preek kunnen begrijpen. We mogen Piet dus best een missionair predikant noemen!

Het zette mij vaak aan het denken. Voor wie maak ik mijn preek? Wie heb ik op het oog. Ach, de gemiddelde kerkganger zal een preek wel snel begrijpen, maar als je werkelijk niet van geloof, van God, van Jezus, van de Bijbel weet?

Het is voor mij, en naar ik hoop alle voorgangers een voortdurend gebed: vul ons God met Uw Geest!!

Ook namens Liesbeth een hartelijke groet,
Johan Bos
 
BOOTTOCHT

Rondvaart Europoort
woensdag 28 augustus 2019
Wij willen met elkaar een tocht maken naar de Maeslantkering                    in Hoek van Holland
Verzamelen bij de Credokerk om 10.00 uur
Terugkomst bij de Credokerk om ± 16.30 uur
Het belooft een heerlijke dag te worden om met elkaar:  Credokerk, De Open Hof, Pastoraat Oude Wijken en Vredeskerk , deze dag door te brengen.
We gaan met de bus naar de Maeslantkering in Hoek van Holland, we krijgen daar te zien een film “Nederland en het water”, uitleg over het sluitstuk van de Deltawerken “De Maeslantkering “en een wandeling over het terrein met uitleg daarbij.
Daarna gaan we naar de boot waarmee we een tocht van 1.1/2 uur maken door de Europoort met aan boord een heerlijke lunch.
We gaan weer terug met de bus rond 15.30 uur.
Bij terugkomst drinken we nog een drankje met elkaar om deze dag af te sluiten. De kosten bedragen € 30,00.
U kunt uw bedrag storten op de rekening                                          
NL 60 INGB 0000 114661 t.n.v.  Diaconie Protestantse wijkgemeente Slinge Gaat u ook mee?
U kunt u opgaven bij Fokje Wierdsma tel. 06-44216517.  fwierdsma@gmail.com of Grieta Stravers tel. 06-55188761  of  g.stravers@chello.nl
Afmelden tot 14 augustus voor vertrek is gratis. Daarna kunnen de kosten niet meer terug betaald worden

Feestelijke afscheidsdienst van Dick van den Boogaart
Zondag 23 juni om 12.00 uur waren alle stoelen bezet in de Open Hof en in Seinpost Slinge. Het was prachtig, zonnig weer en de tafels voor de maaltijd later op de middag stonden al klaar, net als verschillende barbecues. 
De bronafbeelding bekijken
Als gasten werden we getrakteerd op muzikale begeleiding van de liederen door de muziekgroep van Seinpost. Een groep, bestaande uit jonge mensen die de dienst feestelijk wisten te maken. Er heerste een ongedwongen sfeer in de kerk. Ieder werd uitgenodigd de dienst op eigen wijze mee te maken, staand met opgeheven handen, swingend op de muziek, zittend, meezingend met de liederen die via de beamer getoond werden of luisterend.
Ad Berkhout was ceremoniemeester en deed dat op zijn rustige, bescheiden wijze. Dick gaf in de preek een inspirerende  uitleg over de stad van God. Een stad zonder muren, omdat deze op groei toegesneden zou moeten zijn. In Gods stad is iedereen immers welkom en de Geest zorgt dat er bescherming geboden wordt in plaats van muren.
Toen Dick de dienst beëindigd had met het uitspreken van de zegen, vroeg Ad de gasten weer te gaan zitten, omdat er maar liefst tien genodigden waren die Dick en zijn vrouw Ina wilden toespreken. Uit deze toespraken bleek dat ook mensen uit de vorige steden waar Dick en Ina als pioniers hadden gewerkt, waren toegestroomd om bij dit afscheid te zijn. Uit de toespraken kwam als rode draad naar voren hoe Dick en Ina hun werk met hart en ziel gedaan hadden. En ook hoezeer hen gegund werd om het nu iets rustiger aan te gaan doen en te genieten van de vruchten die het werk droeg.
Rond de klok van half vier sloot Ad het hele officiële gedeelte af en begaven de mensen zich naar buiten waar de heerlijkste gerechten klaar werden gezet en de barbecues volop brandden. Het afscheid was voor Dick en Ina een prachtige markering van twintig jaar pionierswerk in het koninkrijk van God en voor de PGRZ een prachtige markering van nieuwe initiatieven in Slinge en Zuidwijk.
Fokje Wierdsma

Op vakantie naar Vledder
Van 25 tot en met 29 november gaan we met mensen van Wijkpastoraat Bloemhof, Vredeskerk, Credokerk en Open Hof naar Vledder op vakantie. Ja, u leest het goed. In november. Juist nu iedereen in zomervakantiestemming is of komt, denken wij al vooruit aan november. Dan heerlijk een weekje er tussen uit naar Vledder.
Waarom naar Vledder?
Nee, Vledder is niet Venetië of Vrouwenpolder of Valkenburg. Vledder ligt in de driehoek van Friesland, Drenthe en Overijssel en heeft maar liefst twee musea. Eén ervan is het museum voor valse kunst. De conservator kan smakelijk vertellen over de vele vervalsingen die gemaakt zijn van beroemde kunstwerken. Maar op die vakantie gaan we niet alleen naar die musea. We krijgen een prachtig programma voorgeschoteld met dagtochten in de bus naar de mooiste plekken in de omgeving en ook nog eens een muziekprogramma en niet te vergeten de beroemde bonte avond van het personeel van Hotel Brinkzicht. Dat is ook tegelijk de plek waar we logeren. Een hotel met goede voorzieningen voor minder-validen, heerlijke maaltijden, goede verzorging en uitstekend personeel. 

https://www.brinkzicht.com/wp-content/uploads/2018/07/Hotel-Brinkzicht-vledder-55-750x405.jpg

Waarom samen als geloofsgemeenschappen op vakantie?
Samen eens ontspannen met elkaar onderweg zijn kan helpen om de band onderling te versterken. Er is tijd om met elkaar eens wat langer te spreken. En later samen dankbaar terug te blikken en de verhalen opnieuw in herinnering brengen over een mooie tijd samen.
Er hebben zich al 40 mensen opgegeven. Als u ook meewilt, bel even naar Grieta Stravers of Fokje Wierdsma en stel alle vragen die u nog hebt.
Grieta Stravers 06-55 18 87 61  Fokje Wierdsma 06-44 21 65 17

Felicitatieteam Vredeskerk
In de eerste helft van 2019 is door de dames van het Felicitatieteam een bedrag opgehaald, groot € 201,50. Dank aan alle gulle gevers!
Het bedrag dat in 2019 zal worden opgehaald gaat op voorstel van de dames ook nu weer naar inloophuis De Boei aan de Weimansweg. Inloophuis de Boei staat open voor iedereen die geraakt wordt door kanker. Gasten zijn welkom om juist even niet met ziek zijn bezig te zijn. Zij ondersteunen hun gasten met aandacht, een luisterend oor, voorlichting, contact met lotgenoten of een moment van rust en bezinning. Want kanker heb je niet alleen!
Namens het Felicitatieteam, Joke van Rosmalen

VOEDSELBANK
Sinds lange tijd weer eens een berichtje over de Voedselbank.
Nog steeds maken ongeveer 55 gezinnen in Zuidwijk momenteel gebruik van de wekelijkse Voedselbank.
In de maand juni heeft de Zeeman winkel aan de Slinge spullen ingezameld voor de Voedselbank en afgelopen vrijdag konden we 2 volle containers in ontvangst nemen vol artikelen voor onze cliënten. Geweldig, dat was een grote verrassing, we zijn er heel blij mee.
Omdat het zoveel was, hebben we ook een deel gegeven aan de Voedselbanken in De Open Hof en de Vredeskerk.
FILIAAL VAN ZEEMAN/ZUIDWIJK   HEEL VEEL DANK!!

Laten wij in de komende vakantietijd blijven bidden voor elkaar.
Als we ouder worden, ervaren we steeds meer zwakheid en onmacht om dingen die we niet meer zo goed kunnen. Soms lijkt het leven dan een voortdurend afscheid nemen, maar het mag ook een toeleven zijn naar God.
Gebed voor de zieken, voor allen die alleen zijn en voor allen die een dierbare moeten missen. We bidden de Heer dat Hij ons barmhartigheid wil geven om er te zijn voor allen die ons nodig hebben. Dat onze ogen, onze oren, onze handen, onze voeten, onze tongen en onze harten vol barmhartigheid mogen zijn, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd.
Een hartelijke groet aan u allen,
Kees Loren de Jong.

VERJAARDAG JOHAN BOS
Op 20 juli hoopt Johan Bos jarig te zijn. Hij viert dit in De Open Hof op 20 juli tussen 11 en 14 uur. Graag viert hij dit samen met familie en u als gemeente. Omdat er een broodje is met soep liggen er lijsten in de kerk waarop u alleen een kruisje hoeft te zetten (zo weten we ongeveer wat we aan boodschappen moeten halen). Hartelijk welkom!
Liesbeth en Johan Bos


BLOEMENGROET 
Mag helaas niets van geplaatst worden

Credokerk

De Open Hof

Vredeskerk

Al deze bloemen gingen vergezeld van een hartelijke groet van ons allemaal.

VERJAARDAGEN VREDESKERK

VERJAARDAGEN SLINGE


Al deze jarigen : Van Harte Gefeliciteerd en wij wensen u een fijne dag toe !!SAMEN ETEN

Warme maaltijd in De Open Hof

Woensdag 10 juli is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)
Gezamenlijke broodmaaltijd 12 juli Vredeskerk

De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
De volgende keer op vrijdag 12 juliVanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

Gezamenlijke broodmaaltijd in de Open Hof

Vrijdag 19 juli om 17:30 (16:45 inloop) is er weer onze maandelijks broodmaaltijd in de Open Hof. Een goed gevulde kom soep en een rijk belegde boterham. Gezellig samen eten. De minimale bijdrage is € 3,50. Info: Johan Bos


Warme maaltijd Credokerk

Op dinsdag 30 juli om 13.00 uur is de maandelijkse warme maaltijd in de Credokerk. Opgeven bij Grieta Stravers.
PROTESTANTSE BEGRAAFPLAATS CHARLOIS
Wij zijn op zoek naar dames en heren die onze vrijwilligersgroep willen komen versterken. Het gaat hierbij om het uitserveren van consumpties na de uitvaartplechtigheid in de ontvangstruimte van onze begraafplaats.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Anke Klaassen telefoonnr. 06 511 09 302. 

 
terug
 
 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.