PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 6 Gaandeweg 6
Kerkdiensten
Zondag 24 maart 2019     
Credokerk:                           10.00 uur       ds.Bert Davelaar
Open Hof                             10.15 uur       pastor Johan Bos H.A.
Vredeskerk:                         10.00 uur       dienst in de Credokerk
Maasstadziekenhuis            10.00 uur       pastor H. Wolterink
Ikaziaziekenhuis                  10.30 uur       ds J.A.P. Vlasblom H.A.
Sonneburgh Gr. Kruisweg   10.15 uur       ds C.D. van Alphen
                
Op zondag 31 maart gaat de klok een uur vooruit.
                                           
Zondag  31 maart 2019      
Credokerk                            10.00 uur       pastor Guus Ruijl H.A.
Open Hof                             10.15 uur       pastor Johan Bos  H. doop
Vredeskerk                          10.00 uur       ds. Fokje Wierdsma
Maasstadziekenhuis            10.00 uur       mw pastor A. Gerritsen
Ikaziaziekenhuis                  10.30 uur       ds. D.E. van Dorsten
Sonneburgh Gr. Kruisweg   10.15 uur       pastor Johan Bos

Taizéviering Credokerk vrijdag 22 maart  - 19.30 uur
Aafje Slinge woensdag 27 maart 14.30 uur – pastoor Frans Wijnen

BIJBELLEESROOSTER
24/3   Leviticus 3:12-17                 31/3   Leviticus 4:13-21
25/3   2 Timoteus 2:14-26              01/4   Leciticus 4:22-26
26/3   2 Timoteus 3:1-9                  02/4   Leviticus4:27-35                               27/3    2 Timoteus 3:10-17             03/4   Leviticus 5:1-13
28/3   3 Timoteus 4:1-8                  04/4   Leviticus5:14 26                                                   29/3      2 Timoteus 4:9-22                  05/4   Leviticus 6:1-6
30/3   Leviticus 4:1-12                   06/4   Leviticus 6:7-11

MEDITATIEF

In de veertigdagenkalender 2019
staat de  tekst van Martin Luther King afgedrukt. Enkele mensen spraken me erover aan. Hoever kun je kijken? Wat is nodig aan vergezicht en toekomst om de eerste stap te zetten?
Als je als wijkgemeente nadenkt over de toekomst van je gemeente-zijn ben je geneigd om eerst de hele trap te willen zien. Waar kom je straks uit. Waar leidt dit proces naar toe? Soms is het erg verleidelijk om de eerste tree van een trap pas te nemen als je weet hoe het er bij de laatste tree uitziet. Van deze uitspraak van Martin Luther King leer ik dat het beter is om te gaan vanuit vertrouwen.  En niet vanuit de zekerheid van het zeker weten.
Als je elkaar vertrouwt, durf je een volgende stap te zetten. Waar dat vertrouwen ontbreekt, wordt het beklimmen bijna niet te doen.
Als je God vertrouwt, dan durf je ook in je leven een volgende stap te zetten.  Want je gelooft dat het einddoel goed is.
Als je veertigdagen de passie van Jezus volgt dan zie je straks vol verbazing wat vertrouwen, stapje voor stapje voor Hem en voor ons betekent.
Komende zondag staat het verhaal van de wijngaardenier (Lucas 13,8-9) op het rooster. Een jaar extra krijgt de boom, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen.  Jezus laat zien dat het zetten van de eerste stap kan, nog steeds. Geduldige liefde schenkt Hij. Stapje voor stap mag je gaan. Persoonlijk en als gemeenschap.

Guus Ruijl

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in de Open Hof
24 Maart is het de 3e zondag in de lijdenstijd. In deze dienst vieren we ook het Avondmaal. Staan we stil bij alles wat Jezus onderging voor ons! 31 Maart is er een doopdienst waarin Florian Leonidas Pieter Lameree wordt gedoopt. De ouders nodigen ons hartelijk uit dit grote feest met hen mee te vieren. Na afloop is er koffie/thee met de gebruikelijke lekkernij! In beide diensten gaat pastor Johan Bos voor.

Vieringen in de Credokerk
Voor vier uur per week is ds. Bert Davelaar verbonden aan wijkgemeente Slinge. Hij gaat in die tijd ook een aantal keer per jaar bij ons voor. Zo ook in de gezamenlijke dienst op 24 maart. Op deze zondag zijn onze ogen gericht op Lucas 13,1-9.
Op 31 maart, de middelste zondag in de 40 dagentijd is de kleur roze. Het wit van Pasen straalt al door het paars heen.
Het evangelie wordt geopend bij het indrukwekkende verhaal van de verloren zoon. De dwaaltocht die leidt tot een feestelijk slot, zijn thuiskomst bij de vader. De Tafel van de Heer wordt gevierd. 

Vieringen in de Vredeskerk
De vierde zondag van de maand bent u weer van harte welkom in de Credokerk. Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met Ben Houweling tel.  0104190590.
Een week later is ds Fokje Wierdsma verbonden aan de wijkgemeente als predikant van het wijkpastoraat Bloemhof de voorganger.

STILTEVIERING VREDESKERK Op dinsdag 26 maart om 19.30 uur is de laatste stilteviering van dit winterseizoen. U bent van harte welkom. Na afloop is er een hapje en een drankje.
De wijkkerkenraad bedankt de organisatoren voor hun wekelijkse inzet het afgelopen halfjaar.

TAIZEVIERING IN CREDOKERK
Op vrijdag 22 maart is er weer om 19.30 uur een gebedsdienst in de traditie van Taizé. Komt u ook een keer luisteren naar de prachtige muziek in de sfeervolle Taizéhoek van de Credokerk. De organisatoren stellen uw aanwezigheid zeker op prijs!

PASEN IN WIJKGEMEENTE SLINGE
Het duurt nog even, maar we willen u vooraf alvast informeren over de vieringen rond Pasen in Slinge. Als vanouds is er in de Open Hof een Paascyclus (18,19, 20 april) met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag met diensten die om 19 uur beginnen. In de Credokerk is er Goede Vrijdag (19 april) om 10 uur een dienst met Avondmaalviering en om 19:30 een Taizé Avondgebed. Op Pasen (21 april) is er in de Credokerk om 10 uur een dienst met medewerking van het koor SoUldiers. Vooraf is er een Paasontbijt. In de Open Hof is een gezamenlijke dienst van de Open Hof met Seinpost . Deze zal later beginnen dan gewoon (rond 12 uur) en er is voorafgaand een brunch. U kunt zich hiervoor opgeven op de intekenlijsten in de Open Hof en  Seinpost Slinge.
We krijgen ruim de gelegenheid rondom Pasen te vieren. Iedereen is van harte welkom! Wie de paascyclus in de Vredeskerk wil bijwonen is daar van harte welkom.
Ad Berkhout, Johan Bos en Guus Ruijl

PASEN IN WIJKGEMEENTE VREDESKERK-BREEPLEINKERK
Ook dit jaar is er weer de paascyclus.  Witte Donderdag (19.30 uur), Goede Vrijdag (19.30 uur), Paaswake (21.30 uur) en Paasmorgen. (10.00 uur).
De dienst op zaterdag begint een uur later dan andere jaren. Dat komt doordat de zomertijd is ingegaan.
Op paasmorgen is er om 9.00 uur weer een paasontbijt.
Ad Trouw begeleidt de diensten op donderdag t/m zaterdag. Dat stellen we zeer op prijs. De voorbereidingsgroep komt bij elkaar op maandag 25 maart om 15.00 uur in de Vredeskerk. Meedenkers zijn van harte welkom.

PASTORALE THEMADAG OVER DEMENTIE
Er is een Pastorale Thema-middag op  dinsdag 26 maart 2019 om 14.00 uur in de Oude Kerk van Charlois met als onderwerp ´Kerk en geest´. Er zijn gesprekken met mensen die lijden aan dementie. Spreekster is Anja Bruijkers, geestelijk verzorger. U kunt de Oude Kerk bereiken met bus 70, halte Kaatsbaan.

BIJBELGESPREKSGROEP
In de Credokerk gaan we op dinsdag 26 maart verder in het Bijbelboek Exodus. Tijd van 10.30 – 11.30 uur in de Credokerk. Vooraf drinken we koffie.
Zondag  Bijbelstudie Open Hof op 7 april,  inloop 18.45 uur, we gaan verder met het bestuderen van het Bijbelboek Jesaja.

MAANDAGMORGENGEBED


Maandag 1 april is er in de Open Hof onze gebedsgroep om 9:30 met en voor elkaar bidden. Hartelijk welkom. Info. Henny Hoek 0610321623


BOSBERICHT

Niet dat we het er dagelijks, wekelijks of maandelijks er over hebben maar pas, door overlijdensgevallen in familie en vriendenkring, spraken we samen eens over onze wensen als wij er niet meer zouden zijn.
Punt van gesprek was waar we begraven wilde worden.
In Ridderkerk, Rotterdam, Ederveen of Ede?
Met alle dorpen en ene stad hebben we iets. En, willen we bij elkaar liggen? Best lastig als je allebei verschillende roots hebt. We zijn er nog niet uit.
Kort na ons gesprek waren wij in Lissabon waar we min of meer toevallig een begraafplaats bezochten, en dat was heel bijzonder. Je waande je in een dorpje, want hier werd niet begraven in de grond maar per familie was er een huisje, groot of klein, sober of royaal versiert. En bij sommige huisjes kon je gewoon de kisten zien staan. Echt apart, vonden wij.
Zo zie je maar dat ook dit heel cultuurgebonden is.
Niet zo’n vrolijk Bos-richt, hoor ik u denken. Gelukkig hoeft de dood ons niet bang te maken. 46 dagen bereiden we ons voor op Pasen en dan zal het klinken: de Heer is waarlijk opgestaan! De dood jaagt ons geen angst meer aan, want Jezus heeft die overwonnen.

Gezegende voorbereiding(en) toegewenst!
Mede namens Liesbeth een hartelijk groet, Johan Bos
PASTORALIA

Plaatsing i.v.m. privacywet niet
toegestaan

BELEIDSDAG WIJKKERKENRAAD SLINGE EN VK-BK

Op zaterdag 23 maart is er in de Vredeskerk een beleidsdag voor kerkenraads -en toekomstteamleden van onze beide wijkgemeenten Vanaf 10.00 uur denken we dan onder deskundige leiding van dhr. Cor Schaap na over onze toekomst. Centrale vraag: Waar willen we over twee jaar staan? Ook is de dag bedoeld als teambuilding en verdere kennismaking.


SAMEN ETEN

Warme maaltijd Credokerk
Op dinsdag 26 maart om 13.00 uur serveren we weer een fijne warme maaltijd voor u in de Credokerk.  Wilt u maandelijks komen bij ons, meldt u dan aan bij Grieta Stravers (06-55188761). Van harte welkom.

Warme maaltijd Open Hof
Warme maaltijd Open Hof op woensdag 3 april, aanvang 13.00 uur. Opgeven bij  Cor Lampen (4295334)

Solidariteitsmaaltijd Vredeskerk 22 maart
De solidariteitsmaaltijden die we jaren samen met de Kruisvindingkerk hebben gehouden in de 40-dagentijd zijn ten einde gekomen nu de Missionaire Raadsgroep is opgeheven. We bewaren daar goede herinneringen aan.
We zijn in elk geval van harte welkom bij de maaltijd van wijkgemeente Slinge op dinsdag 9 april in de Open Hofkerk, waar ook de BAVO-kerk aan meedoet. En we hebben besloten deze maaltijd toch ook eenmaal in de Vredeskerk te houden op vrijdag 22 maart om 17.30 uur. Voor soep en brood wordt weer gezorgd. De opbrengst van het mandje dat rondgaat is bestemd voor De Boei. Iedereen is welkom, uiteraard ook de leden van de Kruisvindingparochie.
Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart bij:
Margriet van Kranenburg, 06-43018654 of krane417@kpnmail.nl
of Tineke Vis, 010-4859846 of k.vis1@kpnplanet.nl


Sobere maaltijd Open Hof
Dinsdag 9 april om 18 uur is een sobere maaltijd in de Open Hof. Een gezamenlijk initiatief van de Parochie OLV van Lourdes en Wijkgemeente Slinge. We zijn zo solidair met hen op de wereld die geen bestaan hebben. De maaltijd is gratis maar als u wilt mag u een gift geven voor een goed doel in de spaarpotjes die aanwezig zijn. Opgeven via de lijsten in de kerk of via mw. Grieta Stravers 0655188761

BLOEMENGROET ( i.v.m. privacywet niet toegestaan).
                                                                                                  
VERJAARDAGEN

(Plaatsing i.v.m. privacywet niet toegestaan)


--------------------------------------------------------

Onze eigen gebreken
Ergeren ons het meest
Bij anderen.

GEBEDSBRIEF

Tot en met zaterdag 20 april mogen we weer leven in de 40-dagen tijd. 40 jaar trok het volk Israël door de woestijn, 40 dagen was Jezus in de woestijn om te vasten en te bidden.
Veertig is het getal dat duidt op voorbereiding en overgang.
In deze tijd mogen we stilstaan bij het lijden van Jezus, maar ook bij het lijden van onze medemensen, ver weg en dichtbij.
Dit kunnen we doen door te vasten, we kunnen soberder eten en drinken, maar ook minder TV kijken en niet op social media bezig zijn. De tijd die we dan overhouden kunnen we besteden aan bidden of iets doen en betekenen voor de ander.
Heer, open onze ogen en oren voor de nood van de ander die ons nodig heeft.
Heer, open ons hart, zodat wij geraakt worden door de ander die pijn heeft.
Heer, zet onze benen in beweging, zodat wij naar de ander toe kunnen gaan.
Heer, zegen ons handen, zodat we de ander aan kunnen raken en bemoedigen.

Gebed voor de vluchtelingen in Venezuela, voor de vluchtelingen in de kampen op Lesbos.
Gebed voor vrede in Syriè en Jemen. Here Jezus, ontferm U over allen die in nood zijn.
Gebed voor gevangenen, werklozen en mensen in schulden.
Gebed voor de schepping die aan zoveel kanten bedreigd wordt door ons mensen.
Duizenden planten en dieren zijn al uitgestorven. Wij mensen staan niet boven de schepping, maar zijn onderdeel van de schepping. Heer Jezus wees ons allen genadig.
We verlangen naar een wereld zonder conflicten, zonder vervreemding, zonder eenzaamheid.
Dank aan de Here Jezus voor Zijn genade en Zijn barmhartigheid.

Een warme groet aan u allen,
Kees Loren de Jong.

GIFTEN: 
Voor de kerk               via Guus Ruijl           €   100,00
                                   via Johan Bos           €   200,00
                                   via Johan Bos           €     25,00
                                   via Johan Bos           €       5,00
                                   via Liesbeth Bos        €       5,00
kerk (vervoer)          via Guus Ruijl               €     20,00
voor pastoraat          via Ad Berkhout           €     20,00

GIFTEN VREDESKERK:
voor de Voedselbank    via Gerda den Dunnen    €  25,00 (van V.)
voor de kerk                  via Gerda den Dunnen    €   15,00 (van S.)

Voor al deze giften: Hartelijk Dank !!


AGENDA
Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur.
Inloophuis Het Verhaal – elke di-do-vrijdag 13.30-15.30 uur
Bejaardensoos Credokerk – elke maandag  - 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos Vredeskerk – elke dinsdag – 14.00-16.00 uur
PCOB – elke derde donderdag van de maand.
22/3 Taizéviering – Credokerk – 19.30 uur
22/3 solidariteitsmaaltijd – Vredeskerk – 17.30 uur
26/3 pastorale themadag - Oude Kerk – 14.00 uur
26/3 Bijbelgespreksgroep – Credokerk – 10.30-11.30 uur
26/3 warme maaltijd – Credokerk – 13.00 uur
01/4 maandagmorgengebed – Open Hof – 09.30 uur
03/4 warme maaltijd – Open Hof – 13.00 uur
07/4 Bijbelstudie – Open Hof – 18.45 uur
09/4 sobere maaltijd - Open Hof – 18.00 uur
----------------------------------------
Hij heeft onze smarten gedragen
(Jesaja 53:4)

Hij heeft al ons leed op Zijn schouders genomen,
De ziekten gedragen, de pijnen gevoeld.
Hij heeft aan het lijden niet willen ontkomen,
Hij wist wat Hij deed, en wat God had bedoeld.
Zijn leven is hier als met voeten getreden,
Het veld van Zijn ziel is met onrecht bezaaid.
Hoe heeft Hij geworsteld, hoe heeft Hij geleden,
Maar recht en gerechtigheid heeft Hij gemaaid.
Hij heeft al de smarten der wereld gedragen,
Hij groef door te sterven de vijand het graf.
Hij heeft door te sterven de satan verslagen,
Hij nam door te sterven de schuld van ons af.
E. IJsker-Kooger
Uit: De gouden horizon.
 
terug
 
 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.