PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Zondagsbrief Zondagsbrief


                                    Zondagsbrief van Wijkgemeente Credo

                                                 21 februari 2021

                                            Eerste zondag van de 40-dagen tijd

               
              
 Credokerk on line                                     Open Hof                  
                   
Voorganger:    Ds. Katinka Broos               geen dienst                                                                                                    Organist:        Ellen Pons                                                                                                                                             Lector::          Arrie Houweling                                                                                                                                     Ouderling:      Marg van Beekum                                                                                                                                      Diaken:          Corrie van Houten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Koster:           Bram Deurwaarder                                                                                                                                  Beamteam:     Piet Ottink en Riet Deurwaarder                    

Meditatie:
Het is vandaag de eerste zondag van de Veertig Dagen. Net als alle inwoners van Judea en Jeruzalem laat Jezus zich dopen door Johannes. Hij komt uit het water omhoog, de hemel scheurt, de Geest daalt als een duif op Hem neer. En uit de hemel klinkt een stem: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’ En wat horen we dan tot onze verbazing? ‘Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in.’ In de Bijbel is de ‘woestijn’ méér dan een geografisch aan te wijzen gebied. De ‘woestijn’ is overgeleverd zijn aan ontberingen en gevaren, aan twijfel, angst en onzekerheid. Maar er is méér over te zeggen: Want waar kwam Israël? Ná de uittocht, ná de doortocht door het water van de Rietzee? In de woestijn! Dan moet ook Jezus dáár nu komen nadat Hij door het water van de doop is heengegaan. Veertig dagen lang, zoals Israël veertig jaar zwierf door de woestijn. Zo gaat Hij dezelfde weg die de Israëlieten gingen, zo voelt Hij hun honger, hun dorst, zo ondergaat Hij hun aanvechtingen en moeiten. En dáár in de eenzaamheid van de woestijn komt het tot een confrontatie met de verzoeker In het verlaten gebied is de satan er als de kippen bij om Jezus op de proef te stellen, maar Hij houdt stand. En zó bereidt Hij de weg dóór de woestijn, ook voor ons. Zodat wij in onze ‘woestijnen’, in het voetspoor van Jezus stand kunnen houden… ‘Doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun die verzocht worden te hulp komen’ (Hebreeën 2:18).

‘Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.’


Mensen die in ziekenhuis of tijdelijk in zorgcentrum verblijven: 

Bloemen: 
                                                                                                                                                                                          Vanuit de Credokerk naar: 


Vanuit de Open Hof naar: 


Verlengde lockdown
Voor iedereen is het moeilijk dat de overheid heeft moeten besluiten om de lockdown te verlengen naar 10 maart om het virus er onder te krijgen. De Engelse mutatie van het virus brengt ook veel verdriet en onrust met zich mee. Dat betekent dat er tot 14 maart alleen online diensten zijn. Om van onze kant zo goed mogelijk mee te werken om het virus in te dammen, volgen we in de Credokerk ook in de online-diensten het advies van de PKN om niet te zingen. We heten u opnieuw allen graag welkom in de online diensten in deze bijzondere tijd. 
Ds. Fokje Wierdsma  
  
Diensten 28 februari 2021       alleen online te volgen  
Credokerk:              10:00 uur    ds. Bert Davelaar                                                                                      Johanneskerk:         10:00 uur    pastor Johan Bos                                                                                                  Maranathakerk:       10:00 uur    dr. P.J. Visser, 17:00 uur ds. A.L. Molenaar                                                                   Open Hof:                 geen dienst                                                                                                                                Oude Kerk:              10:00 uur    ds. F. Renes

Contactgegevens:                                                                                                                                                      Pastores: : Ad Berkhout  06-16376008, Johan Bos:06-40850787, ds. Fokje Wierdsma 06-44216517, (ds. Bert Davelaar: zie Gaandeweg), pionier bij Seinpost Slinge ds. Edwin de Jong tel. 06-28173928 edwin@seinpostslinge.nl
Scriba: Wijkgemeente Credo: mw. Grieta Stravers, 06-55188761, scribawijkgem.credo@gmail.com
Contactpersonen:  Pendrecht en Heijplaat: mw. Rieta Renkema tel.  4800995  rietar@live.nl. Vreewijk: mw. Gerda den Dunnen tel. 4192573 gj.den.Dunnen@hetnet.nl.  Stedelijk nieuws: website  kerken010  inclusief de kerkdiensten van heel Rotterdam. Al onze diensten zijn te beluisteren via: kerkdienstgemist.nl


 
 

lees meer ยป
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Wijkgemeente Credo.
Ons adres is:

Scriba wijkgemeente Credo
mw. Grieta Stravers,  
Stcherpenhoek 5, 3085 EHtel. 06-55188761

scribawijkgemeentecredo@gmail.com

Open Hofkerk

Middelharnisstraat 153-A
3086 GJ Rotterdam
tel. 010-480.20.33

Contactpersoon voor Pendrecht en Heijplaat

Mw Renkema-Lagendijk
Vlissingenplein 28
3086 GZ Rotterdam
Tel 010-4800995                                                                                      
rietar@live.nl

Credokerk

Scherpenhoek 5,
3085 EH Rotterdam
tel. 010-480.85.01


 

 

 

 
Veertig dagentijd in de Credokerk 2021

Veertig dagentijd in de Credokerk 2021
40-dagentijd in wijkgemeente Credo

Vanaf 17 februari (as-woensdag) begint de 40-dagentijd. Een tijd waarin we stilstaan bij het (komende) lijden van Jezus. Als wijkgemeente volgen we het thema van de PKN: ik ben er voor jou. We staan stil bij de zeven werken van barmhartigheid zoals die beschreven worden in het evangelie van Mattheüs 25.
21 februari (ds. Katinka Broos) gaat het over het bezoeken van de zieken.
28 februari (ds. Bert Davelaar) gaat het over het laven van de dorstigen
7 maart (ds. Fokje Wierdsma) gaat het over het onderdak bieden aan de vreemdeling
14 maart (ds. Edwin de Jong) gaat het over het kleden van de naakten.
21 maart (pastor Johan Bos) gaat het over het eten geven van de hongerigen.
28 maart (ds. Bert Davelaar) gaat het over het begraven van de doden.

Elke week is er in ieder geval een online-viering vanuit de Credokerk. Als hierin, door versoepeling van maatregelen, verandering in komt hoort u het van ons.
We wensen u en jou een inspirerende en gezegende 40-dagen tijd toe
 
Pastoraat Pastoraat

Als Wijkgemeente Slinge willen we vooral een pastorale gemeente zijn. Een gemeente die voor elkaar zorgt, meeleeft en met en voor elkaar bidt. Voor pastorale dingen kunt u contact leggen met onze pastores. Hun telefoonnummers vindt u onder het kopje pastores. Ook houden de pastores van de Credokerk elke week spreekuur in de Credokerk. Tussen 9-10 uur kunt u op dinsdagmorgen terecht voor het maken van een afspraak, gewoon even iets delen of met elkaar een bakje koffie drinken. 
 

 
Gedicht Gedicht
In droefenis

Geen die het mensenhart begrijpt.
De mei was in de bloesembomen
toen mij de liefste werd ontnomen.
Geen die het mensenhart begrijpt:
de tranen wilden mij niet komen.

Geen die het mensenhart begrijpt:
het weer had 's nachts zijn keer genomen,
ik zag de wereld wit berijpt.
En ik liet vrij mijn tranen stromen.
Geen die het mensenhart begrijpt.
 
 
 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.